Cobra (1948 – 1951)

Op 8 november 1948 verenigde een aantal fauvisten en expressionisten zich te Parijs in de Cobragroep, aangezien zij gelijkwaardige gedachten hadden. Deze op het expressionisme voortbordurende stroming is verantwoordelijk voor het opleven van de moderne kunst in vooral Nederland, maar ook België en Denemarken.

> Lees verder

De Ploeg (1918-heden)

De Ploeg is een kunstenaarscollectief dat in 1918 in de stad Groningen werd opgericht. De leden zijn vooral kunstschilders, maar ook musici en literatoren zijn lid geweest van de Groninger Kunstkring De Ploeg.

Van 10 tot 25 maart 1918 was in het Groninger Museum een tentoonstelling van schilderijen georganiseerd door het Kunstlievend Genootschap Pictura.

> Lees verder

Bergense School (1914 – heden)

In Bergen (NH) hebben al veel Nederlandse kunstenaars geleefd en gewerkt; het staat bekend als 'kunstenaarskolonie'. Tussen 1915 en 1925 kreeg hier de Bergense School in de Nederlandse schilderkunst vorm. De meeste schilders van de groep vonden dicht bij elkaar huisvesting aan de Buerweg, in de buurtschap Bergen Binnen, tussen Bergen en Bergen aan Zee.

> Lees verder

Expressionisme (1905 - 1925)

Het expressionisme (van Latijn: expressio, uitdrukking) is een stroming in de Europese kunst en de literatuur van de 20e eeuw, die zich vooral manifesteerde in de jaren 1905 tot 1940. In het expressionisme tracht de kunstenaar zijn gevoelens, zijn ervaringen, voor de waarnemer uit te drukken door een zekere vervorming van de werkelijkheid.

> Lees verder

Symbolisme (1880 – 1900)

Het symbolisme was een uit Frankrijk afkomstige stroming in de beeldende kunst en de literatuur die in het fin de siècle furore maakte. De stroming kwam omstreeks 1880 op als een reactie op het impressionisme en ook op het sociaal-economisch realisme.

> Lees verder

Neo – Impressionisme (1885 – 1915)

Neo-impressionisme is een benaming voor een schilderstijl in België, Nederland, Duitsland en Scandinavië, ook wel laat-impressionisme genoemd. In Frankrijk noemt men deze schilderstijl in dezelfde periode postimpressionisme. Beide zijn een onderdeel van het impressionisme.

> Lees verder

Post Impressionisme (1885 – 1920)

De term postimpressionisme is een benaming voor een schilderstijl in Frankrijk. In andere landen, zoals België, Nederland, Duitsland en Scandinavië, spreekt men eerder van neo-impressionisme. Beiden zijn voortgekomen uit het impressionisme.

> Lees verder

Haagse School (1870 – 1925)

Tien jaar na het Franse Barbizon-gebeuren en ongeveer gelijklopend met het Franse Impressionisme was er in het Den Haag een aantal schilders dat er naar streefde zowel interieur als landschap op een opvallend realistische manier weer te geven.

> Lees verder

Amsterdams Impressionisme (1890 – 1920)

Het Amsterdams Impressionisme is een laat-negentiende-eeuwse kunststroming.

In het Haagse atelier van Willem Maris werkte, in 1880, de toen twintigjarige George Breitner en het jaar daarop hielp hij Hendrik Willem Mesdag te Scheveningen, bij het schilderen van het daar bekende Panorama Mesdag.

> Lees verder

Larense School (1900 – 1920)

De Larense School is de verzamelnaam voor een groep kunstenaars die aan het einde van de 19de en het begin van de 20ste eeuw werkzaam waren in en rond het dorp Laren in Noord-Holland.

> Lees verder

Amsterdamse Joffers (1900 – 1960)

De Amsterdamse Joffers is de aanduiding voor een groep kunstenaressen die aan het eind van de 19e eeuw studeerden aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. De schilderessen raakten bevriend en exposeerden samen.

> Lees verder

Barbizon – Oosterbeek (1830 – 1870)

Tussen 1845 en 1850 vestigden de schilders Théodore Rousseau en Jean-François Millet zich in het dorp Barbizon bij Parijs, op de grens van het Woud van Fountainebleau. Zij schilderden het omringende landschap en kregen weldra gezelschap van andere kunstenaars. De aldus ontstane groep wordt aangeduid als de School van Barbizon.

> Lees verder

Realisme – Naturalisme (1850 – 1870)

Het realisme was een stroming in de 19e-eeuwse beeldende kunst en literatuur, waarin gestreefd werd naar het weergeven van de (maatschappelijke) werkelijkheid. De stroming was vooral sterk in Frankrijk rond het midden van de eeuw en wordt gezien als reactie op de Romantiek.

> Lees verder

Impressionisme (1860 – 1880)

Het impressionisme is een 19e-eeuwse stroming in de moderne beeldende kunst. De stroming vond haar oorsprong in Frankrijk.

> Lees verder

Neoclassicisme (1760 – 1840)

Neoclassicisme is een stroming in de kunst waarin opnieuw de vermeende puurheid van de klassieken werd nagestreefd. Men richtte zich op de kunst van de oude Grieken en Romeinen. Het gaat om kunst die aan het einde van de 18e eeuw en het begin van de 19e eeuw werd gemaakt.

> Lees verder

Romantiek (1780 – 1850)

De romantiek was een stroming in de Westerse cultuur die zich aan het einde van de 18e eeuw en het begin van de 19e eeuw sterk deed gelden in de kunst en het intellectuele leven van met name Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

In de romantiek werd, in reactie op de Verlichting, de subjectieve ervaring als uitgangspunt genomen.

> Lees verder

Rococo (1720 – 1775)

Rococo is een Europese stijlperiode van ca 1720 tot 1775. De naam is een samentrekking van het Franse woord rocaille, een asymmetrisch schelpmotief dat men in de 18e eeuw aantreft in voornamelijk de toegepaste kunst, en het Italiaanse barocco, dat barok betekent.

> Lees verder